T.S. Projekt
Tomasz Siekanowicz
ul. Cieszyńska 28
44-105 Gliwice

biuro:
44-122 Gliwice
ul. Jasna 31 B
pok. nr 5
tel. 603 033 779